آیا جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، دو مؤلفه‌ی جدا پذیرند؟

آیا جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، دو مؤلفه‌ی جدا پذیرند؟
آیا جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، دو مؤلفه‌ی جدا پذیرند؟

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.