بلاگ

به پویش مردمی بپیوندید

وثیقه 10 میلیاردی مهدی هاشمی

حسن عباسی فیش نجومی ندارد که وثیقه نجومی داشته باشد!

#حسن_عباسی_را_آزاد_کنید
#انقلابی_بی_وثیقه
#وثیقه_نجومی

? به کمپین مردمی حمایت از #انقلابی_بی_وثیقه بپیوندید.

?http://freehasanabbasi.camp

وثیقه 10 میلیاردی مهدی هاشمی بی وثیقه انقلابی

 

اشتراک گذاری:

1 Comment

Join the discussion and tell us your opinion.

Comments are closed.