تکذیب خودداری از تودیع

photo_2016-08-06_01-22-59

♦️تکذیب خبر خودداری استاد حسن عباسی از عدم تودیع وثیقه از سوی اندیشکده یقین

#حسن_عباسی_را_آزاد_کنید

? به کمپین مردمی حمایت از #انقلابی_بی_وثیقه بپیوندید.

?http://freehasanabbasi.camp

درباره ?????? ??????

یکی از اندیشه‌جویان اندیشکده یقین؛ که افتخار همکاری در این پایگاه را دارد.