بلاگ

واکنش مهدی محمدی

مهدی محمدی حسن عباسی

مهدی محمدی در رابطه با جنجال‌های اخیر نوشت:

جنجال و غوغاسالاري درباره سخنان تقطيع و بلكه تحريف شده برادر بسيار عزيز و فرهيخته آقاي حسن عباسي نشان دهنده آن است كه دشمن از اتحاد سپاه و ارتش و سبقت جستن آنها بر يكديگر در امر خطير تبعيت از ولي امر، تا چه حد خشمگين است. جنجال بر سر يك اظهارنظر قديمي كه با روح حاكم بر نظرات آقاي عباسي هيچ سنخيتي ندارد، و دست افشاني و پايكوبي رسانه بدنامي چون بي بي سي براي آن، ترديدي باقي نمي گذارد كه با يك پروژه عمليات رواني از پيش طراحي شده مواجهيم. ارتش ستون مستحكم و تكيه گاه مطمئن انقلاب اسلامي است و من به سبب حضور ديرينه پدربزرگوارم در اين سازمان مقدس ديده ام كه چه ذخاير گرانبهايي در آن نهفته است. اين ماجرا به تدبير آقاي عباسي عزيز و درايت امراي ارتش ختم به خير شده اما خبر بد براي دشمن اين است كه اتحاد ارتش و سپاه از اين پس بسيار نيرومندتر از چيزي خواهد شد كه پيش تر بود. و مكروا و مكرالله و الله خير الماكرين.
@mahdi_mohammadi61

? #سازمان_قضایی_قربانی_تقطیع
✅ #حسن_عباسی_را_آزاد_کنید

کانال رسمی اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی
? https://telegram.me/joinchat/BwTDRTwrhbsvaCvMHwNBrg

 

مهدی محمدی حسن عباسی

اشتراک گذاری:

5 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

 • من ازاین ناراحتم چراارتش توزمین bbc voa بازی کرد یا بازی خورد واقعا برای ارتش بی بصیرت متاسفم

 • معلومه که دیگه حاج حسن عباسی مثل خار تو گلو شون شده !!! وقی دشمنای این مردم کم عقلی میکنند بیاد فرمایش حضرت سجاد میافتم که … شکر خدای را که دشمنانم را از ( احمق ها ) قرار داد….

 • عباسی بازداشتی وچندنکته
  درباره بازداشت حسن عباسی چندنکته وجوددارد که قابل تامل است
  1-چراارتشی که هرروز تمامی تهدیدات داخلی وخارجی را رصد می کند در شش سال گذشته نفهمیده اقای عباسی دردرسهای کلبه کرامت در سال 89 درباره ارتش این گونه سخن گفته است؟مگرمدعی رصد توطئه ها وتهدیدات نیست دربیخ گوشش درتهران نفهمیده چه حرفی شش سال پیش بر علیه اوزده شده؟سوال بی پاسخی است
  2-چراارتش درشرایط فعلی سراغ شکایت رفته است؟که عباسی برعلیه دولت افشاگری میکند؟ودولت به هرنحوی دنبال اوست قطعا ارتش زیر نظردولت نیست؟چراشکایت مقارن هم شده؟ارتش دنبال بهانه برعلیه عباسی بود یا دولت؟این سوال هم بی پاسخ است
  3- درنامه عذرخواهی حسن عباسی معلوم میشود این اقا باهمه فرمانده های ارتش اشنا بوده وکدهای گوناگونی رادر این نامه درباره این اشنایی درقالب ارزیابی از مانور ها داده وهمگی درجلسات گوناگون نظامی باهم نشست وبرخاست داشته اند چگونه اورا بعداز بیست سال نمی شناسند والبته ندانند که اودرشش سال قبل ازان حرفش منظوری نداشته؟ودراین بین عباسی بادرک توطئه ،اقدام انقلابی به عذر خواهی از،ارتش انقلابی ،میکندوظاهرا باید کار شکایت تمام شودوچراتمام نمیشود؟این سوال هم بی پاسخ است
  4- چراارتش درست در زمانی که دولت ازاو شکایت کرده وتبرئه شده وعباسی دست به سلسله سوالاتی در باره یک ملاقات مشکوک در دهه شصت از رئیس دولت میزندوازاین جهت دولت رادر فشارقرارداده است ارتش خرمن کهنه رااب میدهدوبه شکایت از عباسی چهره معروف وانقلابی بواسطه حرفی که …اودرشش سال قبل زده میزند؟
  -ایاعباسی که بیش ازدودهه درباره استراتژی های نظامی درس میدهد قابل شناسائئ نبود حالااو به یکباره تضعیف کننده ارتش شد؟این سوال هم پاسخی ندارد
  5-ریشه شکل گیری این حرکت مشکوک است و به نظر می اید باید ارتش یکباردیگر مساله را مرور کند که جرقه اگاهی از توهین و سپس شکایت ومقدمات ان وتحریک کنندگان وامرین به ورود به موضوع ازکجا شروع شدانگاه می توان به این گمان رسید که ایا فرماندهان ارتش ابزارشده اندوبازی خورده اندوایا این تحلیل درست است که ارتشی هانتوانستند درک عمیقی ازاین توطئه داشته باشندویا نه …
  -بررسی این ماجرا وروند شکل گیری شکایت وباقی قضایا نیاز به بررسی بیشتری دارد تا ابعاد پنهان ان روشن شودوقطعا این حرکت خام ونپخته قربانیان دیگری هم خواهدداشت باید منتظر بودودید دکتربرات شمسا

  • این توقعات خیلی زیاد است
   1. رصد تهدیدات؟ 2.ارتش و دولت!؟ 3.شناخت دوست؟ 3.ارتش و خرمن؟ 3.دوباره شناخت دوست؟ 4.مرور و بررسی؟
   این مسائل ذکر شده بسیار برایشان سقیل است آنها در وادی دیگری سیر می کنند حرف عباسی زدن به هدف است “می خورد به یک جایی” وقتی نیروی خودت را نشناسی و نتوانی برایش درست تصمیم بگیری پاسخ به این سوالات را چه توقعی است

Comments are closed.