بررسی تئوریک نهضت ائمه هدی و امام حسین(ع) از زبان استاد حسن عباسی

sonnat hassanehچند روزی است که فتنه ای علیه استاد حسن عباسی به راه افتاده که البته نیاز نیست گفته شود از کجا نشات می گیرد و چه کسی می خواهد انتقام سخنرانی مشهد را بگیرد اما به قول مولوی این نیز بگذرد و این فتنه پیش از آن که علیه استاد حسن عباسی باشد فتنه ایست برای اهل هیئت و اهل مسجد و روحانیت تا جبهه را خالص کند به هر حال هر کس پاسخگوی اعمال خویش خواهد بود اما آنچه واضح است این است که تاریخ بر اساس عهدی که پروردگار از انسان ها گرفته است پیش خواهد رفت و کسانی که از مسیر عهد خارج شوند از تاریخ حذف خواهند شد اما کسانی که عمر خود را به انحاء مختلف صرف تحقق حقیقت و تسریع صیرورت کرده اند را خداوند می شناسد و پاداش می دهد.

یکی از راه های افزودن شعور به شور در عزاداری ها شناخت سیره زندگی ائمه و البته شناخت جنس نهضت هر یک از آنان است، استاد حسن عباسی مدت هاست که تحقیقات گسترده ای پیرامون این مطلب داشته است و نتایج این تحقیقات می تواند چهارچوب نسبتا خوبی از دکترین های بنیادی سیره و سبک زندگی و نهضت های هر یک از آن ها به ما بدهد، در این راستا این بار باشگاه استراتژیست های جوان با انتشار مجموعه تقریبا کاملی از این تحقیقات که شامل جلسات قدیمی و نام آشنای سنت حسنه است را به علاوه ی تعدادی از جلسات مربوط به این موضوع که از سلسله جلسات کرسی نظریه پردازی کلبه کرامت است را منتشر می کند.

امید است تا چراغی باشد برای آنان که چشمانی بینا و تفکری حقیقت جو دارند.

سنت حسنه

ردیف موضوع جلسه سرور YSTC.IR سرور zahra-media
1 محمدیت sound sound
2 علویت sound sound
3 فاطمیت sound sound
4 حسنیت sound sound
5 حسینیت sound sound
6 سجادیت sound sound
7 باقریت sound sound
8 جعفریت sound sound
9 موسویت sound sound
10 رضویت sound sound
11 تقویت sound sound
12 نقویت sound sound
13 عسکریت sound sound
14 مهدویت sound sound
دانلود جلسه 217 کلبه کرامت با موضوع جغرافیای نهضت موسوی

درباره حسین