۱۸ آبان ۹۵؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه

استاد حسن عباسی

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع سیاست علوی و انتخابات 

زمان: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۹۵ – ساعت ۱۱:۰۰

مکان: ارومیه، دانشگاه صنعتی اروميه

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ایران و آمریکای پس از انتخابات 

زمان: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۹۵ – ساعت ۱۵:۰۰

مکان: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، کانون بسیج جوانان

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.