هیهات مناالذله

بشر امروز کرامت خود را به پذیرش حقارت می‌فروشد.
بشر امروز کرامت خود را به پذیرش حقارت می‌فروشد.

http://dl-abbasi.ir/yekta/1395/Image/Graphics/Heihat/IMG_H1%20(2).jpg

حسین(ع) و زینب(س) هر دو اعلی‌ترین درجه مسئولیت الهی خود را انجام دادند و این جریان همچنان زنده و فعال است...
حسین(ع) و زینب(س) هر دو اعلی‌ترین درجه مسئولیت الهی خود را انجام دادند و این جریان همچنان زنده و فعال است…

http://dl-abbasi.ir/yekta/1395/Image/Graphics/Heihat/IMG_H1%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1395/Image/Graphics/Heihat/IMG_H1%20(5).jpg

کسانی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت دارند، بدانند وارث خون حسین(ع) هستند...
کسانی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت دارند، بدانند وارث خون حسین(ع) هستند…
برد_برد بازی امام حسین(علیه‌السلام) در صحنه بود
برد_برد بازی امام حسین(علیه‌السلام) در صحنه بود

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.