گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و فرهنگ کدآمایی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و فرهنگ کدآمایی

۲۸ آذر ۹۵ – اراک، سالن ستارگان

سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی

سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی

سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی

سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی

سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی

سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی

سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی

سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی

سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک – ما و فرهنگ کدآمایی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک – ما و فرهنگ کدآمایی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک – ما و فرهنگ کدآمایی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک – ما و فرهنگ کدآمایی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک – ما و فرهنگ کدآمایی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک – ما و فرهنگ کدآمایی

سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی

سخنرانی استاد حسن عباسی در اراک - ما و فرهنگ کدآمایی

 

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

یک دیدگاه

  1. با سلام خواهشمند است ما را از سخنرانی های استاد محروم نکنید زیرا همه حوصله و وقت مطالعه ندارند ولی هنگام مشغول کار هم می شود سخنان استاد را گوش کرد