گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

۱۸ دی ۹۵ – مرکزی، مسجد جامع دلیجان

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ما و اقتصاد بدون دلار

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.