گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در مجمع انقلابیون شهرستان محلات

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در مجمع انقلابیون شهرستان محلات

۲۸ دی ۹۵ – استان مرکزی، محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در مجمع انقلابیون شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در مجمع انقلابیون شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در مجمع انقلابیون شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در مجمع انقلابیون شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در مجمع انقلابیون شهرستان محلات

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.