گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

۲۸ دی ۹۵ – استان مرکزی، محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان محلات

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.