گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

۳۰ دی ۹۵ – تهران، مسجد چهارده معصوم

سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد چهارده معصوم - یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد چهارده معصوم – یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد چهارده معصوم - یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد چهارده معصوم – یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد چهارده معصوم - یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد چهارده معصوم – یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد چهارده معصوم - یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد چهارده معصوم – یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد چهارده معصوم - یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد چهارده معصوم – یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.