بسیجی باید در وسط میدان باشد تا فضیلت‌های انقلاب حفظ شود

بسیجی باید در وسط میدان باشد تا فضیلت‌های انقلاب حفظ شود
بسیجی باید در وسط میدان باشد تا فضیلت‌های انقلاب حفظ شود

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.