فتنه 88؛ وجه داخلی

♦️ فتنه 88 در دو وجه داخلی و خارجی حائز توجه است. وجه داخلی آن بدین صورت بود:

حرکتی که در فتنه سال 88 صورت گرفت، استراتژی «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا» بود. مردم را به بهانه‌ی تقلب به خیابان‌ها بکشانند و حفظ کنند؛ این وظیفه به میرحسین موسوی و کروبی محول شد. از سویی دیگر، آقای هاشمی به رهبری فشار بیاورند که انتخابات را باطل کند. رهبر انقلاب طبق آنچه در فیلم «من مدیر جلسه‌ام» بیان شده است، در جمع مسئولین ستادهای هر چهار کاندیدا بیان می‌کنند که: «من انتخابات را باطل نمی‌کنم. این کار تودهنی به رأی مردم است و من وظیفه دارم از رأی مردم محافظت کنم.»

از دو تیغه‌ی قیچی (فشار و چانه‌زنی)، اگر یکی زده شود، دیگری نیز عمل نمی‌کند. تیغه‌ی بالا (یعنی چانه‌زنی برای ابطال انتخابات) با صراحت رهبری در عدم ابطال انتخابات بی‌اثر شد. اما اینجا اتفاق عجیبی افتاد. سعی کردند باهمان تیغه‌ی دیگر ادامه دهند؛ پس به مدت 8 ماه مردم را در خیابان‌ها نگه داشتند.

چند روز پس از شروع فتنه، در ایالت سین کیانگ چین اغتشاش رخ داد؛ ارتش چین تانک‌ها را وارد خیابان کرد و پس از آنکه 180 نفر را به کشتن داد، قائله پایان یافت. اما در تهران، قائله فتنه 8 ماه ادامه داشت، درحالی‌که هیچ تانکی وارد خیابان‌ها نشد.

مقام معظم رهبری خودشان وارد صحنه شدند و فرمودند: «چه کنم که نمی‌بینند دندان‌های به‌هم فشرده را؛ چه کنم که نمی‌بینند صفوف به‌هم فشرده‌ی دشمن را؛ چه کنم؛ أین عمار؟» نفرمود ارتش و سپاه با تانک به خیابان‌ها بریزید. بلکه فرمود: آیا کسانی نیستند تا مردم را توجیه کنند؟

بعد از شهادت عمار یاسر در جنگ صفین، اشعث بن قیس صحنه گردان افکار عمومی می‌شود و حضرت امیر(ع) را مجبور می‌کند که به #مالک_اشتر بگوید برگرد. جایگاه عمار کجاست؟ در علم هدایت در فتنه، تانک جوابگو نیست؛ با مردم خود که نباید با تانک و اسلحه روبرو شد؛ بلکه در جریان مبارزه با فتنه، روشن‌گرانی همچون عمار یاسر نیاز است که پرده از چهره و نقاب کسانی که به دروغ سعی می‌کنند سیستم را به سمت منافع و مطامع خود به پیش ببرند، کنار بزند.

علی(ع) هم اگر باشد، در جبهه‌ی جنگ صفین مادامی‌که عمارها نباشند ناچار است به مالک بگوید برگرد. فتنه‌گران گفتند کاری می‌کنیم که مالک اشترهایی همچون قاسم_‌سلیمانی برگردند. اگر جبهه‌ی صفین امروز در مقابله با معاویه‌های وهابی و داعشی، مالک اشترهایی همچون قاسم سلیمانی دارد، در عین حال به قدری عمار دارد که خواب را از چشمان لیبرال‌های داخلی -اشعث بن قیس‌ها- بربایند.

به‌این ترتیب نظام موفق شد چنان بحران عظیمی را به شکل مسالمت آمیز با طرح أین عمار حل نماید. در انتها پس از اهانت به ساحت مقدس امام حسین(ع) مردم هوشمندانه به صحنه آمدند و موضوع فتنه 88 خنثی شد.

استاد حسن عباسی
مشهد، 5 دی 95

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.