غدیر نقطه عطف انتقال از نهضت انبیاء به نهضت ائمه است.

عهد:
تاریخ ورای مفاهیم زمان و پارادایم، در نسبت با مفهومی به‌نام «عهد» تعریف می‌شود. میثاق و قرارداد میان انسان و خدا، در عبودیت و ربوبیت، ادوار تاریخی از منظر شیعه را شکل می‌دهد. از این‌رو روند تاریخ در اندیشه‌ی شیعی، به دوره‌ی «نبوت» از آدم (ع) تا خاتم (ص) و «امامت» از علی (ع) تا مهدی (عج) منحصر می‌گردد. عصر غیبت، عصر زعامت زعمای شیعه و عصر ظهور نیز در ذیل دوره‌ی امامت تعریف می‌گردند.

روند تاریخ و عهد در اندیشه‌ی شیعی
روند تاریخ و عهد در اندیشه‌ی شیعی

? منبع: روی‌کرد تاریخ‌مدار، جلسات 189 و 190 کلبه کرامت

پ.ن: در این دو جلسه، روند عهد، شامل نهضت انبیاء، نهضت ائمه و نهضت زعماء تبیین می‌شود.

? www.kolbeh-keramat.ir

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.