فصل شهادت

هر انسانی در زندگی‌، ۱۴ فصل دارد. فصل اول: «محمدیه»؛ یعنی باید بفهمد که برای بشارت و تنذیر به این دنیا آمده است. فصل دوم و سوم زندگی نیز به همین صورت.

اما فصل چهارم، فصل «حسینیه»؛ یعنی حیات_انقلابی، یعنی فرصتی خیلی خوب برای تعمق در شهادت. این فصل، فصل حیات مجاهدانه‌ست. زندگی_مجاهدانه، زندگی سبک و بسیار کوچکی است، زیرا در این زندگی به تنها چیزی که فکر نمی‌کنید، خود زندگی است و در واقع برای جهاد و مجاهدت زندگی می‌کنید.

اگر انگیزه مجاهدت شکل بگیرد، انسان در هر لحظه، شهادت را جلو چشم‌اش خواهد دید و  عطر آن را حس خواهد کرد. آن‌وقت است که بهجت و سرخوشی به انسان روی‌ می‌آورد که دیگران از آن محروم هستند.

اگر انگیزه مجاهدت شکل بگیرد، حس خواهید کرد که  قلب تپنده عالم هستید، حسِ شمعی را خواهید یافت که برای روشن‌کردن راه و هدایت دیگران آب می‌شوید و از آب شدن‌تان لذت می‌برید.

✅ هرکس در زندگی فعلی‌اش شهیدانه زندگی نکند، با مرگش شهید نخواهد شد.

استاد حسن عباسی

جلسه 598 کلبه کرامت

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.