۲۶ بهمن ۹۵؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در مشهد

استاد حسن عباسی

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دکترین اقتصادی تراز دولت اسلامی

مکان: دانشگاه فردوسی، آمفی‌تئاتر دانشکده علوم‌اداری و اقتصاد
زمان: ساعت 12:00

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع فروپاشی آمریکا

مکان: خیابان شهید چمران، خیابان گلستان غربی، پلاک 90، موسسه جوانان آستان قدس رضوی
زمان: ساعت 15:00

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انقلاب اسلامی و دشمنان

مکان: فلکه برق، خیابان بهار، حسینیه هراتیها
زمان: ساعت 18:30

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.