گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در جمع اندیشه‌جویان استان مرکزی

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در جمع اندیشه‌جویان استان مرکزی

۶ فروردین ۹۶ – اندیشکده حکمت عهد

حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.