معلم انقلابی روزت مبارک

خوش آن قلم که به شاگردی تو قَد خَم کرد
خوش آن قلم که به شاگردی تو قَد خَم کرد

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.