۱۷ اردیبهشت ۹۶؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اصفهان (روز اول)

استاد حسن عباسی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.