کاپیتولاسیون فرهنگی در ایران

کاپیتولاسیون فرهنگی در ایران
کاپیتولاسیون فرهنگی در ایران

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.