این مردم مرد جنگ هستند. آقای روحانی، این مردم را از جنگ نترسانید

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Graphics/Marde_Jang/IMG_MJ%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Graphics/Marde_Jang/IMG_MJ%20%282%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Graphics/Marde_Jang/IMG_MJ%20%283%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Graphics/Marde_Jang/IMG_MJ%20%284%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Graphics/Marde_Jang/IMG_MJ%20%285%29.jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.