۲۳ اردیبهشت ۹۶؛ پخش زنده گفت‌وگو در اینستالایورئیسی

استاد حسن عباسی

استاد حسن عباسی

www.instagram.com/nadertalebzade

https://lahzenegar.com/play/GFouH

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.