گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در همایش یک اشتباه را دوبار تکرار نمی‌کنیم

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در همایش یک اشتباه را دوبار تکرار نمی‌کنیم

۲۳ اردیبهشت ۹۶ – تهران، میدان خراسان، حسینیه حضرت موسی‌بن‌جعفر(ع)

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/MK/IMG_960223%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/MK/IMG_960223%20%282%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/MK/IMG_960223%20%283%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/MK/IMG_960223%20%284%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/MK/IMG_960223%20%285%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/MK/IMG_960223%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/MK/IMG_960223%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/MK/IMG_960223%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/MK/IMG_960223%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/MK/IMG_960223%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/MK/IMG_960223%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/MK/IMG_960223%20(12).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/MK/IMG_960223%20(13).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.