مگر حسن عباسی چه می‌خواست بگوید؟

دانشگاه مازندران

تصویر بستن درب دانشگاه مازندران به دستور دولت و ممانعت غیرقانونی از ورود  استاد حسن عباسی به دانشگاه!!

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

یک دیدگاه

  1. خب دولت اعتدال و آزادی اند دیگه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!