دولت مقاومت

دولت مقاومت چیست؟
دولت مقاومت چیست؟
دولت مقاومت - ۱
دولت مقاومت – ۱ چرا دولت مقاومتیم؟ آیا جایی اشغال شده است، یا می‌خواهیم حکومتی را براندازی کنیم؟
دولت مقاومت - ۲
دولت مقاومت – ۲ جهان به اشغال کفر درآمده است…
دولت مقاومت ۳ - چطور می‌شود ما حکومت پهلوی را براندازی می‌کنیم ولی با حکومت آمریکا کنار می‌آییم؟
دولت مقاومت ۳ – چطور می‌شود ما حکومت پهلوی را براندازی می‌کنیم ولی با حکومت آمریکا کنار می‌آییم؟
دولت مقاومت ۴ - کفار و مشرکین تا شما را به دین خود درنیاورند، دست از سر شما برنمی‌دارند.
دولت مقاومت ۴ – کفار و مشرکین تا شما را به دین خود درنیاورند، دست از سر شما برنمی‌دارند.
دولت مقاومت ۵ - امروز جهان به اشغال #ربا و عمل شنیع #زنا درآمده که هریک از آن در زمان انبیا(ص) تمدنی را نابود کرده است.
دولت مقاومت ۵ – امروز جهان به اشغال #ربا و عمل شنیع #زنا درآمده که هریک از آن در زمان انبیا(ص) تمدنی را نابود کرده است.
دولت مقاومت ۶ - اگر جمهوری اسلامی باشد، ما نیستیم!
دولت مقاومت ۶ – اگر جمهوری اسلامی باشد، ما نیستیم!
دولت مقاومت ۷ - ملک سلیمان نبی(ص) چگونه نابود شد؟!
دولت مقاومت ۷ – ملک سلیمان نبی(ص) چگونه نابود شد؟!

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Graphics/DolateMoghavamat/IMG_DM%20(9).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.