هر مؤمن کاخی است که قلب او تخت پادشاهی رب‌العالمین است: عرش‌الرحمن

هر مؤمن کاخی است که قلب او تخت پادشاهی رب‌العالمین است: عرش‌الرحمن
هر مؤمن کاخی است که قلب او تخت پادشاهی رب‌العالمین است: عرش‌الرحمن

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.