سازش هزینه دارد

سازش هزینه دارد
سازش هزینه دارد
سازش هزینه دارد
سازش هزینه دارد
سازش هزینه دارد
سازش هزینه دارد
سازش هزینه دارد
سازش هزینه دارد
سازش هزینه دارد
سازش هزینه دارد

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

یک دیدگاه

  1. روز وشب دعا میکنم برای ظهور امام زمان، دعا گوی دکتر عزیزمان هم هستم ،خدا چشمان همه ما را به حقیقت باز کند…