گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اولین سالگرد سردار شهید حاج احمد مایلی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اولین سالگرد سردار شهید حاج احمد مایلی

۷ مهر ۹۶ – تهران، آستان مقدس امامزاده حسن(ع)

استاد حسن عباسی در اولین سالگرد سردار شهید حاج احمد مایلی
استاد حسن عباسی در اولین سالگرد سردار شهید حاج احمد مایلی
اولین سالگرد سردار شهید حاج احمد مایلی
اولین سالگرد سردار شهید حاج احمد مایلی
اولین سالگرد سردار شهید حاج احمد مایلی
اولین سالگرد سردار شهید حاج احمد مایلی
استاد حسن عباسی در اولین سالگرد سردار شهید حاج احمد مایلی
استاد حسن عباسی در اولین سالگرد سردار شهید حاج احمد مایلی
استاد حسن عباسی در اولین سالگرد سردار شهید حاج احمد مایلی
استاد حسن عباسی در اولین سالگرد سردار شهید حاج احمد مایلی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.