گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
۱۷ مهر ۹۶ – دانشگاه اراک

سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک - چشم انداز علم توحیدی در انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه اراک – چشم انداز تولید علم توحیدی در انقلاب اسلامی

درباره حسین

2 دیدگاه

  1. با سلام وتشکر از زحمات جنابعالی در رساندن سخنرانیهای حکیم حسن عباسی به علاقمندان به ایشان من الحمدالله توسط شما با ایمیل مطالبی را که استاد در دانشگاهها یا مراکز مختلف ارایه میفرمایند دریافت میکنم. و همواره از زحما ت شما ممنون و قدردان هستم و در عوض دعای خیر وسلامت وپیشرفت در اهداف زندگیتان را برایتان دارم من بدنبال سخنرانی کامل حکیم عباسی در مورد”شاید عاشورای بعدی” هستم چون در ایمیل دریافتی بجز دو خط اول بیشتر را نتوانستم برای خواندن پیدا کنم حالا اگر لطف کنید واین سخنرانی را دوباره برایم بفرستید خیلی مرا خوشحال و چاکر خود میابید با تشکر مجدد خدا نگهدار شما و دکتر حسن عباسی باشد انشاالله.