۲۸ مهر ۹۶؛ حضور استاد حسن عباسی در قسمت دهم برنامه هاکریا 2040 (ساعت 12:05 و 20:05)

هاکریا 2040

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.