طرح‌ریزی استراتژیک توحیدی

طرح‌ریزی استراتژیک توحیدی
طرح‌ریزی استراتژیک توحیدی

اول آبان‌ماه، روز آمار و برنامه ریزی است.

نقشه راه کشور ما در مدیریت و برنامه‌ریزی چیست؟

سه پارادایم تثلیث، ثنویت و توحید، کلی‌ترین پارادایم‌های موجود هستند؛ که اگر هریک از این سه را بپذیریم، دین، سیاست، فرهنگ، علم، هنر و… تابع آن شکل می‌گیرند.

تمامی سعی و کوشش انبیا(ص) و ائمه(ع) در این بوده که فهم و نگاه بشر  توحیدی بشود. تردیدی نیست که علوم تثلیثی مشکلات بشر را تا حدودی پاسخ می‌دهد، اما آیا راه سعادت را هم نشان داده است؟

اگر توحید در مناسبات اجتماعی، علمی، سیاسی، هنری، اقتصاد و… جاری نشود، اثر زحمات انبیا(ص) و ائمه(ع) بر باد رفته است؛ گویی هرگز نیامده‌اند…

برای مطالعه بیشتر جلسه  ۴۶۴  کلبه کرامت با موضوع «طرح‌ریزی استراتژیک توحیدی» (در ۹۲/۷/۱۸) را ملاحظه نمایید.

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.