نهم ماه صفر، سال‌روز شهادت عماریاسر را تسلیت عرض می‌نماییم.

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Graphics/IMG_G54.jpg

نهم ماه صفر، سال‌روز شهادت عمار یاسر را تسلیت عرض می‌نماییم.

جلسه ۵۷۴ کلبه‌ کرامت با موضوع «قاسطین» (در ۹۴/۲/۳) را ببینید.

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.