به لغزشگاه‌ها نزدیک نشوید

رهبرانقلاب:

جاهایى هست که انسان پایش مى‌لغزد: «چوگل بسیار شد، پیلان بلغزند»؛ آدمها که جاى خود دارند.

جاهایى لغزشگاه است. به آن‌جاها نزدیک نشوید. لغزشگاه‌ها انواعى دارد. هر کس نقطه ضعفى دارد. یکى نقطه ضعفش پول است؛ یکى نقطه ضعفش رودربایستى و رفاقت است؛ یکى نقطه ضعفش احترام کردن است؛ یکى نقطه‌ى ضعفش زن است؛ یکى نقطه ضعفش سورچرانى و شکم‌چرانى است.

هر کس نقطه ضعفى دارد. آدم خودش نقطه ضعف خودش را خوب مى‌فهمد. به آن نزدیک نشوید. اگر نزدیک شدید، براى خودتان خطر درست کرده‌اید.

علاوه‌بر نزدیک نشدن به نقطه ضعفها، باید در تقویت معنوى خودتان کوشا باشید. اول قدمش این است که همین نمازى را که در شبانه روز پنج نوبت مى‌خوانید، با توجه بخوانید.

۷۱/۵/۱۹

استاد حسن عباسی:

فقر، جزء ذاتی انسان است چراکه به گونه‌ای خلق شده‌ که جسم او نیاز به آب، غذا، اکسیژن و… دارد و روح او نیاز به عبودیت و پرستش، محبت و…
«نیاز» در درون انسان، زمینه پیدایش «ضعف و آسیب» است. از همین دروازه است که یک پدیده خارجی به نام «تهدید» خودش را می‌نمایاند؛ چنانچه کسی قصد نابود سازی یک سیستم را داشته باشد، از ضعف آن وارد می‌شود.

نیازسنجی، متغیر اصلی طرح‌ریزی استراتژیک امنیت در هر پدیده‌ی سیستمی است. دسته‌ای از نیازهای انسان همچون نیاز به خوردن و آشامیدن و مواردی از این دست که حق حیات او به شمار می‌روند، نیازهای مشروع انسان هستند. اما انسان‌ها اغلب با تبعیت از هواهای نفسانی، برای خود نیازتراشی می‌کنند. این نیازهای کاذبِ تراشیده شده، به دامنه‌ی ضعف‌های انسان می‌افزایند و آسیب‌پذیری او را افزایش می‌دهند؛ و از همین رو امنیت انسان را به مخاطره می‌اندازند.

معرفت الضعف و آن چه که در تلقی قرآن آسیب‌شناسی نامیده می‌شود، مثلثی‌ست با سه ضلع کبر، طمع و حسد. اول انحراف عالم را ابلیس با «کبر» خود رقم زد؛ «طمع» برای جاودانه شدن، اول انسان و اول پیامبر را به هبوط کشانید؛ و «حسادت»، فرزندش قابیل را زمین زد.

معرفت الضعف یا آسیب‌شناسی
معرفت الضعف یا آسیب‌شناسی

کرسی نظریه پردازی کلبه کرامت

?برای مطالعه بیشتر، به جلسه ۳۹ کلبه کرامت با عنوان « معرفت الضعف» (در ۸۶/۴/۱۴) مراجعه نمایید.

مطلب اختصاصی
کانال رسمی استاد حسن عباسی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.