۷ اسفند ۹۶؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه بجنورد

استاد حسن عباسی - بجنورد

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.