فلسطین، محک غیرت ما و معیار زندگی علی‌وار ماست

✅ فلسطین، محک غیرت ما و معیار زندگی #علی_وار ماست. امروز فلسطینی‌ها به‌جای همه‌ی ما می‌جنگند؛ که اگر از فلسطین عبور کنند، حتماً به سراغ مکه و مدینه خواهند رفت.

? به‌هوش باشید! اگر برای لندن و واشنتگتن فکری نکنید؛ برای مکه و مدینه، نجف و کربلا، مشهد و قم، اصفهان و شیراز و تهران برنامه دارند. این یک اصل در دانش استراتژی‌ست. مادامی که بیگانه‌ی دنیاگرا و دنیاپرست شما را برای خود یک تهدید نداند، هرآن ممکن است این احساس به او دست ‌دهد که بیاید و شما را بگیرد؛ چنان‌چه تا امروز گرفته است؛ پوست کله‌ی تاسمانی‌ها را کَند و نام سرزمین‌شان را گذاشت استرالیا؛ پوست کله‌ی سرخ‌پوستان را کَند و اسمش را گذاشت آمریکا؛ پوست کله‌ی اسکیموها را کَند و اسمش را گذاشت کانادا… انگلیس، یک چهلم سرزمین‌هایی که به زور تصاحب کرد، زمین داشت. و امروز، افغانستان و عراق و فلسطین، آیینه‌ی پیش‌روی ماست.
? http://llink.ir/7zjk

?فلسطین، محک غیرت ماست. زنان و مردانی که مقابل گلوله‌ها می‌ایستند، به دو علت این‌گونه مصیبت می‌کشند:

1️⃣ اصل #امامت را ندارند؛ هرکس اصل امامت را برتابد، از ذلت به ‌دور خواهد بود.
2️⃣ چشم بستند و غفلت کردند؛ و این‌گونه #زمین‌‌هایشان را از زیر پای‌شان درآوردند.

✴️ به فرموده‌ی علی(ع): «ذلیل و خوار نشد مگر مردمی که در خانه‌ی خود با دشمنش جنگید.» این از شیعه به‌دور که اجازه دهد وارد سرزمینش شده و آنگاه با دشمنش بجنگد. باید بگویند آمریکا را چگونه بدست آوردند؛ نه تنها می‌باید از فلسطین و عراق و افغانستان بیرون بروند، از آمریکا و استرالیا و کانادا نیز باید بیرون بروند. اگر این‌گونه، مدعی غرب نباشید، مدعی‌تان می‌شوند. اندیشیدن به این مسأله جرئت می‌خواهد.

?استاد حسن عباسی
جلسه ۶۲ #کرسی_نظریه_پردازی #کلبه_کرامت با عنوان «اقتصاد و جامعه‌ی انفالی» (شهریور۸۶) :

? kolbeh-keramat.ir/Sessions/Single/626

?? ۳۰ مارس، روز زمین و نمادی از #مظلوميت مردم #فلسطين است که همه ساله در سراسر اراضي اشغالي فلسطين و در اردوگاه‌هاي آوارگان فلسطيني در سراسر جهان گرامي داشته مي‌شود.

#اختصاصی
کانال رسمی استاد حسن عباسی
? @dr_abbasi

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.