۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی گرامی باد

❇️ نظام جمهوری اسلامی تجربه بی‌نظیر مردم سالاری دینی در قالب #جمهوری_اسلامی است.

?هر جمهوریِ برآمده از یک انقلاب، رژیم خاصی (نظم و مجموعه‌ای از ارزش‌ها و هنجارها) را حاکم می‌کرد. و چون رژیم‌ها میل به دوام دارند، پس دیکتاتوری‌هایی شکل می‌گرفت که همه برآمده از جمهوری بودند!

?در مقام مقایسه با بزرگترین انقلاب اجتماعی در غرب یعنی #انقلاب_کبیر_فرانسه، که پس از تحمیل هزینه‌های بسیار بر مردم خود و بر جهان توانستند دوران تثبیت انقلاب را بگذرانند؛ جمهوری اسلامی پس از #انقلاب_اسلامی هم می‌توانست به همین ساز و کار دچار شود. کما این که نمونه‌های آن نیز دیده شد؛ هر دولتی که سر کار آمد سودای دوام و #مادام_العمری داشت و پذیرش اکثریت از سوی عوام را نیز با خود داشت. اما آن گونه که امام عزیز فرموده بود، « #ولایت_فقیه است که جلوی دیکتاتوری‌ را می‌گیرد.» (۱۸ آبان ۱۳۵۸)

?این تجربه بی‌بدیل نظام جمهوری اسلامی است؛ که نشان داد زمانی که همه خود را در ساز و کار #ولایت تعریف کنند، تغییر پارادایم‌ها (از جمهوری-دیکتاتوری، به جمهوری-دیکتاتوری بعدی) اتفاق نخواهد افتاد و تثبیت انقلاب با سرعت و کیفیت بسیار بیشتری رقم خواهد خورد.

✅ درک این کیفیت از جامعه سازی تنها در مقام مقایسه حاصل خواهد شد.

??۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی گرامی باد

#اختصاصی
کانال رسمی اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی
? @hasanabbasi_students

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.