غرب، قوانین غرب و ثروت غرب، در خدمت آرمان یهود!

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Graphics/IMG_97G2.jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.