گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع شاید برای موشک‌ها هم اتفاق بیفتد!!

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع شاید برای موشک‌ها هم اتفاق بیفتد!!

۲۰ فروردین ۹۷ – تهران، دانشگاه امیرکبیر

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/University/Amirkabir/IMG_970120%20(13).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/University/Amirkabir/IMG_970120%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/University/Amirkabir/IMG_970120%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/University/Amirkabir/IMG_970120%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/University/Amirkabir/IMG_970120%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/University/Amirkabir/IMG_970120%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/University/Amirkabir/IMG_970120%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/University/Amirkabir/IMG_970120%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/University/Amirkabir/IMG_970120%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/University/Amirkabir/IMG_970120%20(12).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/University/Amirkabir/IMG_970120%20(14).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/University/Amirkabir/IMG_970120%20(15).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/University/Amirkabir/IMG_970120%20(16).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

3 دیدگاه

  1. لطفا فایل تصویری این سخنرانی را قرار دهید. سخنرانی مهمی است. با تشکر

  2. چرا دیر فایل صوتی را قرار میدی ادمین؟