گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)

۲۷ فروردین ۹۷ – لرستان، دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

سخنرانی استاد حسن عباسی در خرم آباد - با موضوع در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در خرم آباد – در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در خرم آباد - با موضوع در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در خرم آباد – در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در خرم آباد - با موضوع در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در خرم آباد – در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در خرم آباد - با موضوع در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در خرم آباد – در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در خرم آباد - با موضوع در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در خرم آباد – در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در خرم آباد - با موضوع در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)
سخنرانی استاد حسن عباسی در خرم آباد – در محاصره (بررسی استراتژی ایران در پسابرجام)

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.