گزارش تصویری؛ دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده

گزارش تصویری؛ دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده

(شهید مدافع حرم استان گیلان) – اردیبهشت ۹۷

دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید امیررضا علیزاده

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.