حکمت حساب‌داری اسلامی

? زندگی یک قمار است که در آن هر انسانی در تلاش برای طی مسیر عمر، بَرنده خواهد بود یا بازنده. انسانی که ریشه در آسمان دارد، #منفعت یا #ضرر دنیوی خودش را با #فلاح و #خسارت اخروی، و عزت یا ذلتی که برایش رقم خورده می‌بیند. اگر سود و منفعتی که برده است، بر حق باشد و برایش عزت به ارمغان آورد، او بُرده است. بسیاری از مشکلات نظام مهندسی اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی ما در این است که توانایی تشخیص سود و زیان خود مبتنی بر حق یا باطل را نداریم.

?از نگاه عموم، مواجهه با چنگ و دندانی که کفتار و گرگ و شغال نشان می‌دهند، زیان‌آور است؛ اما اگر عزت و فلاح ما بر این تقابل باشد، چه باک از زیان. امام حسین (علیه‌السلام) نیز علی‌الظاهر شکست‌خورده و ضرر کردند؛ خود و یارانشان شهید شدند و خانواده‌شان را به اسارت بردند. در مقابل، سپاهیان یزید سود برده و پیروز شدند. اما در این ضرر دنیوی، فلاح و رستگاری آخرت بود و در آن منفعت دنیوی یزید، خسارت آخرت. این‌گونه است که فرمود: پسر مرجانه مرا بین شمشیر و عزت مخیر کرده است؛ البته من و پذیرش ذلت، هیهات! اگر چنین قوه‌ی تشخیص در نظام اجتماعی وجود داشته باشد، آن را تبدیل به یک نظام اجتماعی ممتاز می‌کند.

?در اندیشه‌ی قرآنی مترصد آن هستیم تا نفع و ضرر انسان، بر پایه‌ی رستگاری دنیوی و اخروی او باشد. به همین علت مهم است که قرآن کریم، به ‌موازات منفعت و ضرر، فلاح و خسارت را نیز برجسته نموده است.

?کافی است انسان به این نکته باورمند بشود که نباید خسارت ببیند؛ آنگاه از خود می‌پرسد، آیا سودی که از ربا و نظام مالی ربوی حاصل او می‌شود حق بوده و مبتنی بر حلال و حرام بوده یا خیر؛ چنین منفعتی برای خود و کشورش رقم زننده‌ی #عزت است یا #ذلت؟!

✳ جایی که عقل سرخ، امام حسین(ع) #امنیت خود و خانواده خود را برای حفظ دین جدش به خطر می‌اندازد، تمامی محاسبات عددی و کمی شوراهای امنیت ملی به روش غربی به هم می‌ریزد. سعادت یک امت، ورای امنیت آن است و چه بسا حفظ سعادت منوط به به خطر انداختن امنیت باشد؛ چه بسیار دشواری‌هایی که با تحمل آن، سعادت یک امت رقم خواهد خورد که در صورت عدم لحاظ نمودن آن، امتی را به شقاوت می‌رساند. بر همین اساس است که نهاد #ولایت_فقیه، مسؤولیت سعادت #امت را برعهده دارد.

❇ همان گونه که در حوزه فردی به محاسبه نفس و اعمال خود به صورت روزانه توصیه شده‌ایم، چنین محاسبه‌ای در حوزه ملی نیز برای جامعه‌ی دینی ضروری‌ست. اگر فرد و جامعه به فلاح نرسند، قطعاً خسران دیده‌اند و در آخرت به جهنم می‌روند؛ داشتن یک جامعه‌ی جهنمی، افتخار نیست گرچه آحاد این جامعه در حوزه‌ی مادی نافع و سودبرنده بوده باشند.

✅ #فلاح، #سعادت و #تعالی امت، می‌باید در کنار سود و ضرر مادی یک سال #محاسبه و #احصاء بشود. نهادهای #سازمان_بازرسی و #دیوان_محاسبات در تحقق اسلام ناب، نهادهایی هستند که می‌باید مؤلفه‌های عزت و ذلت، فلاح و خسارت، سعادت و شقاوت و… را محاسبه کنند. اما عاجز از چنین امری‌ هستند چراکه شالوده‌شان دانش حسابداری سکولار مبتنی بر دیدگاه افرادی چون پونزی است که در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شود و افراد شاخص آن وارد این دو سازمان‌ می‌شوند. بنابراین طراحی علم #اقتصادسنجی و #حسابداری که اساس آن بر محاسبه‌ فلاح و خسارت باشد، ضروری است که در جلسه ۳۳۹ #کرسی_نظریه_پردازی #کلبه_کرامت با موضوع «دکترین ملی حسابداری» (در فروردین۹۱) بررسی شده است:

? kolbeh-keramat.ir/Sessions/Single/253

#اختصاصی
کانال رسمی اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی
? @hasanabbasi_student

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.