گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در ضیافت افطاری شبکه اعزام سخنران عمار

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در ضیافت افطاری شبکه اعزام سخنران عمار

23 خرداد 97 – تهران

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/Ammarnet/IMG_970323-2.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/Ammarnet/IMG_970323-4.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/Ammarnet/IMG_970323-1.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/Ammarnet/IMG_970323-3.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tehran/Ammarnet/IMG_970323-5.jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.