۲۲ مرداد ۹۷؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در شیراز

استاد حسن عباسی - شیراز

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.