گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع راهبرد نیروهای ارزشی و انقلابی در آستانه دهه پنجم انقلاب اسلامی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع راهبرد نیروهای ارزشی و انقلابی در آستانه دهه پنجم انقلاب اسلامی

(۲۴امین همایش دفتر ارتباطات فرهنگی قم وابسته به موسسه امام خمینی (ره))

استاد حسن عباسی و علامه مصباح یزدی - ۲۴امین همایش دفتر ارتباطات فرهنگی قم
استاد حسن عباسی و علامه مصباح یزدی – ۲۴امین همایش دفتر ارتباطات فرهنگی قم
استاد حسن عباسی و علامه مصباح یزدی - ۲۴امین همایش دفتر ارتباطات فرهنگی قم
استاد حسن عباسی و علامه مصباح یزدی – ۲۴امین همایش دفتر ارتباطات فرهنگی قم
استاد حسن عباسی و علامه مصباح یزدی - ۲۴امین همایش دفتر ارتباطات فرهنگی قم
استاد حسن عباسی و علامه مصباح یزدی – ۲۴امین همایش دفتر ارتباطات فرهنگی قم

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.