تقابل استراتژیک با آرمان‌های امام؛ وزیر میلیاردی

ما پاسدار انقلاب و حافظ آرمان‌های امام و رهبر، و حدود انقلاب و اسلامیم؛ و چه افتخاری از این بالاتر اگر در این راه، به شهادت برسیم؟

@hasan_abbasi

درباره امیر (سردبیر پایگاه)

امیر؛ سردبیر پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار فایل‌های جلسات استاد حسن عباسی است. هیچ دسترسی به استاد عباسی ندارم پس لطفا سوالات مهم خود که فقط استاد عباسی در توان پاسخ به آن است را برای ما ارسال نکنید و به سایت اندیشکده مراجعه نمایید و در آن پایگاه بپرسید.