انقلابی لای زر ورق و احترامات نداریم

انقلابی

❇️ انقلابی یا جاش تو زندانه یا داره میجنگه یا شهید میشه یا داره توهین میشه یا تحقیر میشه

?انقلابی لای زر ورق و احترامات نداریم.

#دفاع_از_توحید
#لیبرالیسم_آخوندی
#شایسته_سالاری
#نفوذ
@hasanabbasi_ir

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.