گزارش تصویری؛ سخنرانی‌های استاد حسن عباسی در تبریز

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع رسالت بسیج در دهه پنجم انقلاب

5 آذر ۹۷ – مهدیه بزرگ تبریز

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/3/IMG_970905%20(1).JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/3/IMG_970905%20%282%29.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/3/IMG_970905%20%283%29.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/3/IMG_970905%20%284%29.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/3/IMG_970905%20(9).JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/3/IMG_970905%20(8).JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/3/IMG_970905%20%285%29.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/3/IMG_970905%20(6).JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/3/IMG_970905%20(7).JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/3/IMG_970905%20(10).JPG

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در

افتتاحیه دوره دوم تربیت مدرس دکترین و استراتژی برای‌ کودکان و اختتامیه دوره نخست

6 آذر ۹۷ – تبریز، تالار اجتماعات ثارالله

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/1/IMG_970906%20A%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/1/IMG_970906%20A%20%282%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/1/IMG_970906%20A%20%283%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/1/IMG_970906%20A%20%284%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/1/IMG_970906%20A%20(5).JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/1/IMG_970906%20A%20%286%29.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/1/IMG_970906%20A%20%287%29.JPG

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/1/IMG_970906%20A%20%288%29.JPG

==============

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع: انقلاب‌پنجم ، زندگی دوم در دنیای دیجیتال

6 آذر ۹۷ – تبریز، تالار اجتماعات ثارالله

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/2/IMG_970906%20B%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/2/IMG_970906%20B%20%282%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/2/IMG_970906%20B%20%283%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/2/IMG_970906%20B%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/2/IMG_970906%20B%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/2/IMG_970906%20B%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/2/IMG_970906%20B%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/2/IMG_970906%20B%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/2/IMG_970906%20B%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/2/IMG_970906%20B%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/2/IMG_970906%20B%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1397/Image/Tabriz/2/IMG_970906%20B%20(12).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.