گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع: ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج

۱۰ آذر ۹۷ – شهرری، مسجدصاحب الزمان(عج)

سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری - ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری – ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری - ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری – ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری - ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری – ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری - ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری – ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری - ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری – ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری - ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری – ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری - ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج
سخنرانی استاد حسن عباسی در شهرری – ویژه برنامه هفته وحدت و بسیج

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.