گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع چهل سالگی و افق های پیش رو

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع چهل سالگی و افق های پیش رو

۱۶ بهمن ۹۷ – مسجد جامع کرج

سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج - چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج – چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج - چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج – چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج - چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج – چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج - چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج – چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج - چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج – چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج - چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج – چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج - چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج – چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج - چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج – چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج - چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج – چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج - چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج – چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج - چهل سالگی و افق های پیش رو
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد جامع کرج – چهل سالگی و افق های پیش رو

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

یک دیدگاه

  1. سلام.
    چرا فیلم جلسه را نشر نمیدهید؟!!!
    لطفا لینک دانلود جلسه سخنرانی کرج را ارائه دهید.
    سپاس.